teru-teru bouzu~  teru bouzu~
doyo-bi tenki ni shiteokure~....